NORA forklarer kunstig intelligens

Savner du en podcast som virkelig går i dybden på kunstig intelligens? Her kan du lytte til podcasten NORA forklarer kunstig intelligens

I en tid hvor mange går bredt ut, går NORA motsatt vei. Dette er podcasten for deg som er interessert i kunstig intelligens og som ønsker å gå i dybden. Dersom du er virkelig interessert i maskinlæring og kunstig intelligens, kan du feste setebeltet og høre på ildsjeler som virkelig brenner for kunstig intelligens, og bli litt klokere.

I studio finner du Klas Pettersen, daglig leder ved NORA og Morten Goodwin, professor ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR). I hver episode får de besøk av en gjest som hjelper oss gravere dypere i deres spesialfelt.

 
 • Episode 4 - Lilja Øvrelid forklarer kunstig intelligens innen språkteknologi
  31. mars 2021 02:25

  Språkteknologi er et område innenfor kunstig intelligens som har gjort enorme fremskritt de senere årene. Det er produsert modeller som er enormt store, som det nevrale nettverket GPT-3 med sine 175 milliarder parametre, og nå switch transformer som har over en billion parametre.

  I denne episoden graver vi oss dypt ned i språkmodeller sammen med Lilja Øvrelid, som er professor ved Universitetet i Oslo og leder for Forskningsgruppen for språkteknologi. Hun fokuserer på ulike typer syntaktisk og semantisk prosessering av naturlig språk med maskinlæring, som avhengighetsparsering (dependency parsing), negasjon, spekulasjonsanalyse og sentimentanalyse. Hun har jobbet med utvikling av ressurser for maskinlæring, utvikling av systemer som automatiserer syntaktisk og semantisk analyse av språk, samt anvendelse av disse systemene i nedstrømsoppgaver (down stream tasks). Lilja har tallrike høythengende publikasjoner på området og er rett person når vi skal forsøke å forstå disse språkmodellene og hva de kan brukes til.

 • Episode 3 - Håvard Danielsen forklarer kunstig intelligens innen kreftbehandling
  21. mars 2021 18:08

  I denne episoden snakker vi om kunstig intelligens og medisin!  I januar kom det en spennende artikkel i Nature review cancer fra en norsk gruppe med tittel “Designing deep learning studies in cancer diagnostics”, og samme gruppe hadde en artikkel om dyplæring i Lancet i fjor. Bak artiklene står prosjektet DoMore! - et fyrtårnprosjekt finansiert av Forskningsrådet. 

  Gjest I denne podcasten er professor Håvard Danielsen. Danielsen er leder av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo Universitetssykehus HF, professor II ved Institutt for Informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo og Visiting Professor of Cancer Informatics ved universitetet i Oxford, England. Han er også Honorary Professor i medisin ved universitetet i Soochow, Kina. Og ikke minst - Danielsen er prosjektleder for DoMore!

  I denne episoden får vi høre mer om hvordan kunstig intelligens brukes for å klassifisere pasientens risiko for tilbakefall og død av tarmkreft og andre kreftformer. Kunstig intelligens brukt i kreftdiagnostikk viser ofte veldig gode resultater i forskningsprosjekter. Vi får også høre Danielsens tanker om hva som skal til for å overføre forskningsresultatene til klinikk, slik at algoritmene kommer pasienter til gode.

 • Episode 2 - Inge Jonassen forklarer sammenhengen mellom kunstig intelligens og proteinfolding
  14. jan. 2021 20:04

  Hvis du er aktiv innenfor AI eller bioinformatikk har du sikkert fått med deg at det har skjedd et vitenskapelig gjennombrudd som forbløffer forskere verden over, og som den kjente biologen Andrei Lupas i den prestisjetunge vitenskapelige journalen Nature hevder: «will change everything». Proteinfolding har blitt sett på som et av århundrets største vitenskapelige utfordringer. Problemet kan oppsummeres: gitt en sekvens av DNA som koder for et protein, hvilken form vil proteinet få? 30. november ble det klart at  DeepMinds Alphafold 2 langt på vei har løst problemet.

  I episode 2 har vi med oss Inge Jonassen, professor ved Universitetet i Bergen og leder av Computational Biology Unit. Inge er også leder for ELIXIR Norway, en europeisk infrastruktur for bioinformatikk. Inge jobber med AI og bioinformatikk, har selv jobbet aktivt med proteinfolding, og han har også vært med i CASP-konkurransen som AlphaFold 2 vant så overlegent.

  I denne episoden snakker vi med Inge om hvordan kunstig intelligens har blitt brukt for å angripe proteinfolding og vi spekulerer i hvordan algoritmen AlphaFold 2 fungerer.

 • Episode 1 - Robert Jenssen forklarer kunstig intelligens innen helseforskning, computer vision og bildeanalyse
  15. des. 2020 18:21

  I denne episoden deler Robert Jenssen, leder for UiT Machine Learning Group, sine refleksjoner om å bygge opp aktivitet i kunstig intelligens i Norge, han forteller om sin helse-forskning og om hvordan industrisamarbeid kan lede til grunnforskning. Vi snakker om teknikker innenfor computer vision og bildeanalyse, spesielt few shot learning, one shot learning og semantisk segmentering, samt tanker om bias i datagrunnlaget og hvordan algoritmer eventuelt kan forbedres.

  I tillegg til å lede UiT Machine Learning Group, utvikler Robert Jenssen ny dyplæringsmetodikk og informasjonsteoretisk og kernel-basert maskinlæringsalgoritmer, nevrale nettverk ofte med fokus på helseanalyse. Robert er også professor II ved Norsk regnesentral  i Oslo. Robert er ansvarlig for UiTs maskinlæring og statistikkutdanning innen studiet for anvendt fysikk og matematikk, han er leder for det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon, Visual Intelligence, og er en prominent del av AI-Norge

Listen on Apple Podcasts

Publisert 15. des. 2020 18:21 - Sist endret 20. des. 2020 15:17