Open positions at NORA partner institutions

Here you can find currently open research positions at NORA partner institutions:

 

Simula - Call for a Post-doctoral fellow in the field of testing IoT based systems with a particular focus on testing telehealth services provided by Oslo City to its residents

Simula Research Laboratory (https://www.simula.no/) is seeking one three-year fulltime post-doctoral fellow position in the field of testing IoT based systems with a particular focus on testing telehealth services provided by Oslo City to its residents. 

Deadline: 30th June 2020 


Simula - Call for Post-doctoral fellow in the field of artificial intelligence-enabled software system testing with a particular focus on testing the cancer registration support system at the Cancer Registry of Norway

Simula Research Laboratory (https://www.simula.no/) is seeking one three-year full-time post-doctoral fellow position in the field of artificial intelligence-enabled software system testing with a particular focus on testing the cancer registration support system at the Cancer Registry of Norway. 

Deadline: 30th June 2020 


University of Bergen - PhD position in theoretical physics and modelling

The candidate will work on theoretical and numerical modelling within the context of quantum field theory and relativistic and nonrelativistic quantum mechanics. Programming, machine learning and high-performance computing (HPC) will be important in the project. The project will involve the investigation of time-dependent phenomena in atomic physics and attoscience, time evolution of quantum states with interference, intense laser-matter interactions, tests of physics beyond the Standard Model of particle physics in atomic and molecular physics, and/or searches for new physics using machine learning.

Deadline: 2nd August 2020 

Universitet i Bergen - Stipendiat i informatikk – kunstig intelligens

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei stilling som stipendiat i informatikk med spesialisering innan kunstig intelligens, i samarbeid med Institutt for fysikk og teknologi. Vi ser etter ein utmerka kandidat som har ei sterk ynskje om å bidra til framifrå forsking og utdanning av høg internasjonal kvalitet. Alle forskingsgrupper ved instituttet har i ulik grad aktivitetar retta mot kunstig intelligens. Gruppene for algoritmar, maskinlæring og visualisering jobbar med utvikling av metodar og verktøy som kan brukast innan kunstig intelligens. Gruppene for bioinformatikk og optimering jobbar med bruken av metodar og verktøy frå kunstig intelligens for å løyse problem innan livsvitskap, logistikk og fornybar energi. Også dei andre gruppene har problemstillingar som kan involvere bruken av kunstig intelligens. Den som vert tilsett vil ha arbeidsplassen sin hos den forskingsgruppa ved instituttet som passar best med vedkommandes bakgrunn og forskingsinteresse. Den som vert tilsett vil også samarbeide med Institutt for fysikk og teknologi. Eit av føremåla med stillinga er auka samarbeid mellom dei to institutta innan kunstig intelligens.

Frist: 17. august 2020


The Norwegian University of Life Sciences (NMBU) - Postdoctoral fellow within Data Science/Machine Learning

The Faculty of Science and Technology has a vacant three-year Postdoctoral–position in Data Science (DS) research related to Machine Learning development and -applications for analysis of highly multivariate and time dependent data.

Deadline: 10th August 2020


University of Agder - PhD Research Fellow in ICT - Tsetlin machines and microsystems

A fixed-term 100% position is available at the University of Agder, Faculty of Engineering and Science as a PhD Research Fellow, affiliated to the Department of Information and Communication Technology, for a period of 3 years. The position is located at Campus Grimstad. The starting date is as soon as possible or to be negotiated with the Faculty.

Deadline: 15th August 2020 


OsloMet - PhD Fellowship in Artificial intelligence

The Faculty of Technology, Art & Design (TKD) at OsloMet announces one open PhD fellowship in the area of artificial intelligence. This is an open position within this field, and they are seeking the best candidates possible, allowing applicants to propose their own project.

Deadline: 15th August 2020 


OsloMet - PhD Fellowship in Intelligent health and health technologies

The Faculty of Technology, Art & Design (TKD) at OsloMet announces one open PhD fellowship in the area of Intelligent health and health technologies. This is an open position within this field, and they are seeking the best candidates possible, allowing applicants to propose their own project.

Deadline: 15th August 2020 


OsloMet - Phd Fellowship in Smart cities, buildings and structures

The Faculty of Technology, Art & Design (TKD) announces one open PhD fellowship in the area of Smart cities, buildings and structures. This is an open position within this field, and they are seeking the best candidates possible, allowing applicants to propose their own project.​​​​​​​

Deadline: 15th August 2020 

 

Publisert 13. jan. 2020 12:48 - Sist endret 7. juli 2020 11:01