Open positions at NORA partner institutions

Here you can find currently open research positions at NORA partner institutions:

NMBU - Overingeniør innen vitenskapelig databehandling

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig en fast 100% stilling som overingeniør innen vitenskapelig databehandling.

REALTEK er i sterk vekst og med snart 1500 studenter er det blant NMBUs største fakulteter. Vi satser tungt på datadrevet forskning og undervisning, og har nyetablerte studieprogrammer innen robotikk og datavitenskap. Fakultet har som strategisk mål å integrere moderne vitenskapelig databehandling i forsking og undervisning på tvers av fakultetets fagområder.

For å nå våre mål, trenger vi deg som er engasjert og kan yte kompetent teknisk støtte innen vitenskapelig databehandling. Du vil skal bidra til å utvikle, tilrettelegge og drifte fagspesifikke tekniske løsninger for undervisning og brukerstøtte. Du skal styrke rutiner for datahåndtering og vil bistå forskere ved fakultetet med å samle inn, behandle, arkivere og dele data.

Stillingen inngår i REALTEKs tekniske stab. NMBU ønsker flere kvinner i datafaglige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Søknadsfrist: 1. februar 2021

Publisert 11. jan. 2021 02:09 - Sist endret 16. jan. 2021 05:31