Ettersynsing - et levende rollespill om etikk og teknologi

Hva med å legge konferanselunsjen til et familieselskap i en framtid hvor kunstig intelligens styrer samfunnet på demokratisk vis? Du trenger ingen erfaring med laiv eller teater for å prøve deg ut i en rolle ved dette lunsjbordet. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, med mål om å utvikle metoder for å øke etisk bevissthet og diskusjon omkring bruk av nye teknologier.

Bilde av fauxels fra Pexels

"I en teknologisk utopisk sivilisasjon ikke veldig ulik vår egen får familieoverhodet i familien Balim en uventet melding fra Intelligensen, den kunstige intelligensen som styrer Sivilisasjonen - den eldste av barna har kommet inn på Mønsterakademiet som “Begavet Potensiale”! Overlykkelig og med et hint av skepsis inviteres det til fest for å feire begivenheten, og ber venner, familie og alle som kan ha hatt en finger med i spillet på middag. I løpet av kvelden får flere et nyss om hvem som har bidratt til at odelsbarnet har kommet i den heldige posisjonen hen har, men òg hvilken konsekvens og bivirkning dette kan ha, både for familien og de inviterte..."

Laiv, også kalt levende rollespill er en blanding av improvisasjonsteater og bordrollespill og har vært brukt til lek og undervisning i flere tiår. Ettersynsing går inn i rekken som en av flere edulaiver, med et fokus på å få spillerne til å reflektere rundt etiske utfordringer rundt bruken av maskinsyn gjennom erfaringslæring.

Praktisk info:

Rollespillet vil ta sted den 18 November, 10:15-12:30, i et eget møterom. Skuespillet vil foregå parallelt med Track 3 og lunsj. Lunsj vil bli servert til deltakerne i møterommet, og vil inngå som en del av skuespillet. 

Forventet spilletid: 2 ¼ timer: 50-70 minutter til laiven + tid til debrief og diskusjon

Antall spillere: 8-16, ingen forkunnskap kreves. Deltagere må kunne kommunisere godt på norsk.

Registrer din deltakelse 


Les mer om prosjektet 

Publisert 4. okt. 2021 10:47 - Sist endret 22. nov. 2021 22:51