Ny ledelse vil utvikle UiT og Nord-Norge

Nå er det klart hvem som skal lede UiT Norges arktiske universitet de fire neste årene. Det nye rektoratet har store ambisjoner for utviklingen av UiT og Nord-Norge. Universitetet skal være tilgjengelig for alle, i alle aldre, uavhengig av hvor du bor

Det nye rektoratet består av (fra venstre) Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling, påtroppende rektor Dag Rune Olsen og Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning. Foto: David Jensen / Jensen Media

– Nord-Norge er viktig for Norge. Det er i vår landsdel framtidens største muligheter ligger. For å lykkes, må vi bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Det beste bidraget UiT kan gi er å sikre ungdom og voksne den kompetanse framtiden krever. Vårt bidrag skal gjelde enten du bor i distriktet eller i sentrale strøk, sier påtroppende rektor Dag Rune Olsen. 

Det nye rektoratet består av Dag Rune Olsen, Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling, og Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning.

Det ble klart etter at universitetsstyret mandag behandlet saken og tilsatte de to nye prorektorene. Det nye rektoratet tiltrer 1. august. 

En viktig og prioritert oppgave for det nye rektoratet er utarbeidelse av UiTs strategi for de neste fire årene. Studenter og ansatte skal engasjeres i arbeidet, og samarbeidspartnere og arbeids- og næringsliv vil inviteres til å gi sine innspill før styret skal vedta universitetets nye strategi.  

Det nye rektoratet er likevel ikke i tvil om at den nye strategien må forankres i noen grunnpilarer:

  • UiTs samfunnsoppdrag fra 1968 om å bidra til en positiv samfunnsutvikling er like gyldig i dag som for 50 år siden.
  • UiT skal styrke posisjonen som ett av Norges fire breddeuniversitet.
  • UiT skal befeste sin posisjon som Norges arktiske universitet.
  • UiT skal være best i verden på forskning knyttet til nordområdene.
  • UiT skal leve i et tett samspill med offentlig og privat sektor lokalt og regionalt.

Påtroppende rektor Dag Rune Olsen kommer fra stillingen som rektor ved Universitetet i Bergen. Han får nå med seg to nordnorske ledere på laget, med inngående kjennskap til UiT og med erfaring fra ulike vitenskapsområder.

– Jeg er svært fornøyd og glad for at Kathrine Tveiterås og Camilla Brekke har takket ja til å bli UiTs nye prorektorer. Sammen skal vi videreutvikle UiT sin posisjon som et av de fremste universitetene innen utdanning og forskning på arktiske forhold, samtidig som vi skal ivareta det regionale samfunnsoppdraget, sier Olsen. 

– Vi skal holde fast ved universitetet sine kjerneoppgaver, men tørre å tenke nytt om virkemidlene vi bruker. Vi skal bygge på våre gode fagmiljøer og campus, utnytte mulighetene de digitale løsningene har gitt oss, og samarbeide mer målrettet med storsamfunnet, sier Olsen.

Camilla Brekke blir ny prorektor for forskning og utvikling

Camilla Brekke er professor i informatikk ved Institutt for fysikk og teknologi, og har siden 2018 vært prodekan forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, (2002–2009). Brekke har ledet flere store forskningsprosjekter og har og har hatt en rekke verv i nasjonale og internasjonale fora. Hun blir rektors stedfortreder.

Kathrine Tveiterås blir ny prorektor for utdanning

Kathrine Tveiterås er samfunnsviter og har siden 2018 vært dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Hun var før det instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (2013–2017), forsker og stipendiat (2006–2012) ved UiT. Hun har og har hatt en rekke regionale og nasjonale verv.

UiT Norges arktiske universitet er ett av Norges fire breddeuniversitet, med om lag 17 000 studenter, over 4000 ansatte og utdanningstilbud på ti steder i Nord-Norge.


Skrevet av: Tomas Rolland, Kommunikasjonsrådgiver UiT 

Først publisert på UiT.no. For orginal artikkel, klikk her

Publisert 16. juni 2021 11:17 - Sist endret 2. juli 2021 01:24