EU sitt forslag til AI-regulering - et kjapt overblikk med Alex Moltzau

Ønsker du å vite mer om de foreslåtte reguleringene av 'høy-risiko' kunstig intelligens (KI) fra Europakommisjonen? Det kan være fornuftig om du jobber med KI innenfor helse, utdanning, infrastruktur og en rekke andre områder Europakommisjonen mener kan være 'høy-risiko'. Som det var med personvernforordringen fra EU (GDPR) er denne foreslåtte reguleringen med arbeidsnavnet 'the Artificial Intelligence Act' et bredt grep som vil påvirke mange områder i samfunnet. Med tanke på at det er høy sannsynlighet for at disse nye reguleringene vil komme i kraft og har vi i NORA bestemt oss for å bedre forstå disse nye reguleringene.

Alex Moltzau som har ansvar for AI politikk og etikk i NORA har lest de nye reguleringene ble foreslått fra Europakommisjonen den 21. april 2021. Om du ønsker å høre på et sammendrag kan du høre en podcast hvor han oppsummerer endringene:

Hør på podcasten her

Norsk råd for digital etikk (NORDE) er Norges første tankesmie for digital etikk, og rådet består av fagpersoner fra ulike fagområder og sektorer med kompetanse på digital etikk. Under er presentasjon av styret samt noen av medlemmene i rådet.​ Alex Moltzau fra NORA var med på å grunnlegge NORDE, var en av de første styremedlemmene og er fortsatt medlem av rådet.

På mandag den 26. april stod Alex ansvarlig for å gi et sammendrag av de nye foreslåtte AI reglene under en paneldebatt ved den Britiske Ambassaden i Oslo. Der deltok Professor Dame Wendy Hall, som var med på å skrive Storbritannia sitt nye 'AI roadmap', hun har vært en sentral aktør i AI-politikk i Europa og vært med på å bygge opp landets nasjonale satsning på kunstig intelligens gjennom Alan Turing Instituttet. Fra Storbritannia deltok også Benedict Dellot ansvarlig for AI monitorering ved Centre for Data Ethics & Innovation hvor de har bygget et 'AI barometer' for å mål innsatsen innenfor KI. Christian Guttman, ansvarlig for kunstig intelligens og data ved TietoEVRY var også en del av diskusjonen. Ingeborg Frøysnes, politisk rådgiver i IKT-Norge, deltok også i diskusjonen

Alex Moltzau har også skrevet en oppsummering av 'the EU Artificial Intelligence Act' på bloggplattformen Medium. ​

Publisert 28. apr. 2021 09:47 - Sist endret 2. juli 2021 01:28