NORA utvider med to nye partnere

NORCE og Universitetet i Stavanger har signert avtale om partnerskap i nyopprettede NORA. Til sammen ni universiteter og forskningsinstitutter står sammen om en storstilt satsing som skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. 

gruppebilde

Styret for NORA: Bak fra venstre: Kenneth Ruud (UiT), Rachel Thomas (Simula), Ole-Christoffer Granmo (UiA) og Anne Cathrine Gjærde (NMBU). Foran fra venstre: Morten Dæhlen (UiO), Pinar Heggernes (UiB) og Morten Irgens (OsloMet). Styrerepresentanter Tom Ryen (UiS) og Kristin Flornes (NORCE) var ikke tilstede ved denne fotograferingen.

– Nå representerer NORA en enorm bredde geografisk og i kompetanse, og vi står sterkt rustet når vi nå er i gang med vår virksomhet, forteller styreleder av NORA, Pinar Heggernes ved Universitetet i Bergen. 

NORA er et konsortium etablert 21. november 2018 av Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Bergen, Norges miljø og biovitenskapelige Universitet, Simula Research Laboratory AS og Universitetet i Oslo. Forskningsinstituttet NORCE og Universitetet i Stavanger er tatt opp som fullverdige partnere fra nyåret 2019. Professor Pinar Heggernes, Universitetet i Bergen, er valgt til NORAs første styreleder. Universitetet i Oslo skal være vertskap for sekretariatet for NORA, som nå utlyser to ledige stillinger i første fase av etableringen. 

– Vi har opplevd en stor interesse for NORA ved oppstarten, og samarbeidet er et svar på behovet for å synliggjøre partnernes forskning og utdanning på området, og NORA skal stå for ulike arrangementer, skape møteplasser for forskere og studenter, og etablere og vedlikeholde et nettsted med oversikt over partnernes aktiviteter på området, forteller Heggernes. 

Les også:

Publisert 17. jan. 2019 12:53 - Sist endret 8. apr. 2019 15:39