NORA kick-off – Vi er i gang!

Mandag 1. april var seksti forskere fra de ni universitetene og forskningsinstitusjonene som har gått sammen om å starte NORA, samlet til kick-off!

gruppebilde

Daglig leder Klas Pettersen sammen med digitaliseringsminister Nikolai Astrup og styreleder Pinar Heggernes. Foto: Ansgar Valbø.

NORA var spesielt glad for at Klas Pettersen kunne tiltre stillingen som daglig leder på datoen for den offisielle åpningen. 

Digitaliseringsministeren Nikolai Astrup sto for den offisielle åpningen. Han ønsket initiativet velkommen, og uttrykte på sin twitterkonto: 

«Pleasure to open the kick off meeting in the Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium - NORA! Cooperation between academia, industry, NGOs and government is critical to engage and develop responses to challenges and opportunities created by AI. @UniOslo #NORA»

person prater til forsamling
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!" var Astrups budskap i sin åpningstale. Foto: Ansgar Valbø.

Vi kunne ikke ha vært mer enige! Norge er i en unik posisjon til å kunne bli en ledende nasjon både innen kunstig intelligens spesielt og innen digitalisering generelt, og med samlede krefter vil NORA jobbe for å gjøre Norge til en fremtredende aktør internasjonalt. 

På forhånd hadde Astrup bedt NORA om innspill til strategiarbeidet han har satt i gang for feltet kunstig intelligens, og samtlige institusjoner fikk anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter. Innspillene spente over et bredt spekter, og kan samles i følgende hovedpunkter:

  • Større regnekraft nasjonalt og utbygging av nasjonal e-infrastruktur for tungregning, satsing på muliggjørende teknologier som innsamling, standardisering og tilgjengeliggjøring av data, bredbånd og 5G.
  • Generell styrking av hele IKT-faget både innen utdanning og forskning.
  • Fokus på metodisk grunnlag innen matematikk, informatikk og statistikk i utdanningen, ikke bare anvendelse.
  • Nasjonal forskerskole
  • Tverrfaglighet: Innføring av kunstig intelligens som verktøy innenfor andre fagområder. Opprettelse av bedre finansieringsmuligheter for forskning innenfor denne typen prosjekter. 
  • Internasjonalisering
  • Legge til rette for datadeling med fokus på sikkerhet og personvern.
  • Ivareta de etiske og menneskelige aspektene.
  • Kompetanseoppbygging og kompetansearbeidsplasser i regionene.
fem personer snakker sammen
Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet, pekte på viktigheten av at strategien for kunstig intelligens må bygge på en IKT-strategi, men samtidig avgrenses til strengt å gjelde sitt felt. Foto: Ansgar Valbø.

Innspillene til ministeren ble etterfulgt av faglige foredrag som viste frem bredden av forskning som gjøres innenfor NORA-nettverket. Konferansen ble avsluttet med diskusjon i grupper, hvor forskerne fikk anledning til å snakke på tvers av institusjonene om sine spesielle interesseområder.

Slik ble samtalen startet, som startskuddet for et samarbeid som vil styrke feltet kunstig intelligens nasjonalt og hevde Norges synlighet på feltet internasjonalt.

gruppebilde
De ni institusjonene representert ved sitt styremedlem.
Øverst fra venstre: Kristin Vinje, (UiO, for Morten Dæhlen), Rachel Thomas (Simula), Ole-Christoffer Granmo (UiA), Pinar Heggernes (UiB), Kenneth Ruud (UiT).
Nederst: Anne Cathrine Gjærde (NMBU), Morten Irgens (OsloMet), Tom Ryen (UiS), Kristin Flornes (NORCE). Foto: Ansgar Valbø.

 

Publisert 8. apr. 2019 15:19 - Sist endret 8. apr. 2019 15:39