Cellenes eget rensesystem er nøkkelen bak ny Alzheimer-behandling

Hver sjette nordmann over 80 år rammes av Alzheimers sykdom. Tallene er enda høyere på verdensbasis, og det er fortsatt ingen kur mot sykdommen.

En internasjonal forskningsgruppe, ledet av Evandro F. Fang, har beskrevet en metode som gir godt håp om behandling av Alzheimer.

En internasjonal forskningsgruppe, ledet av Evandro F. Fang, har beskrevet en metode som gir godt håp om behandling av Alzheimer.   (Foto: UiO)

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har utviklet en metode ved hjelp av kunstig intelligens (AI) som har hjulpet dem med å finne en ny type medisin mot Alzheimer. Behandlingen kan også styrke andre organer i kroppen.

Les om dette spennende prosjektet og den banebrytende behandlingen på forskning.no.

Av Thomas Olafsen
Publisert 26. jan. 2022 21:07 - Sist endret 26. jan. 2022 21:07