News - Side 7

Syv norske universiteter og to forskningsorganisasjoner har gått sammen i en felles satsing på kunstig intelligens. Han som leder satsingen skriver om hvordan kunstig intelligens oppdager kreft, om hvordan den preger din opplevelse av internett og om hvorfor den kan diskriminere kvinner og fargede.

The world's largest network for artificial intelligence research, set up by experts across all of Europe, complements the new European Commission's focus on human-centred, trustworthy AI, aiming to create critical mass for AI made in Europe. Exactly for that purpose, the Confederation of Laboratories for AI Research in Europe (CLAIRE) was established.

Bilde av Ivan

In November, Ivan Dragicevic joined NORA as a research coordinator. With Ivan on the team, NORA will be better positioned to support the NORA partner’s quest for strengthening research and education in the field of artificial intelligence, machine learning and robotics.

ICDL-EpiRob is a unique conference that gathers scientists and researchers from computer science, robotics, psychology and developmental studies to share knowledge and research on how humans develop sensing, reasoning and actions. This year the Robotics and Intelligent Systems (ROBIN) research group at University of Oslo (UiO) organised and hosted the conference.

With an estimated 75.000 visitors, Arendalsuka is by far Norway’s largest political meeting place. In collaboration with University of Agder (UiA), NORA was able to put Artificial Intelligence (AI) on the agenda at Arendalsuka with the seminar Artificial Intelligence in the health sector: Key to a longer life, but…? Minister of Digitalisation Nikolai Astrup was one of the keynote speakers.

Handshake

Exciting job opportunity at NORA as research coordinator. 

At NORA, there is currently a very exciting job opportunity available as research coordinator with responsibility for research administrative tasks and international work. The position will cover a wide range of tasks, both domestically and internationally.

to personer holder en pc mellom seg.

Maskinlæring er en sentral del av det nye Kystsamarbeidet mellom PET-forskningsmiljøene i Tromsø, Trondheim og Bergen. Kystsamarbeidet er tildelt 80 MNOK fra Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse. Av disse midlene mottar Maskinlæringsgruppa ved UiT Norges arktiske universitet ei fireårig stilling som postdoktorstipendiat til arbeidet med å utvikle automatiserte analyser for kreftdiagnostisering.

gruppebilde

Kunstig intelligens er et fagområde som vil endre hvordan vi lever og arbeider i framtiden, og digitaliseringsminister Nikolai Astrup har nå varslet en nasjonal strategi for feltet. Dette arbeidet ønsker NORA velkommen. Forskning og utdanning er nøkkelen for at Norge skal kunne ligge i front av den internasjonale utviklingen som ligger foran oss!