News

With an estimated 75.000 visitors, Arendalsuka is by far Norway’s largest political meeting place. In collaboration with University of Agder (UiA), NORA was able to put Artificial Intelligence (AI) on the agenda at Arendalsuka with the seminar Artificial Intelligence in the health sector: Key to a longer life, but…? Minister of Digitalisation Nikolai Astrup was one of the keynote speakers.

Smarttelefon

The Robotics and Intelligent systems (ROBIN) at the University of Oslo is responsible for developing a patient monitoring and support system for smartphones to guide mental health patients.

Idé

Earlier this year Research Council of Norway (RCN) announced 270 MNOK for research on digital innovation. Several NORA-partners responded to this call and many of them have now been awarded funding for their research projects from RCN. Here is a presentation of some of the projects.

Handshake

Exciting job opportunity at NORA as research coordinator. 

At NORA, there is currently a very exciting job opportunity available as research coordinator with responsibility for research administrative tasks and international work. The position will cover a wide range of tasks, both domestically and internationally.

mann ser i kamera

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være relevant. Men hva er det som bestemmer hva som ligger øverst i treffene vi får? Kunstig intelligens.

to personer holder en pc mellom seg.

Maskinlæring er en sentral del av det nye Kystsamarbeidet mellom PET-forskningsmiljøene i Tromsø, Trondheim og Bergen. Kystsamarbeidet er tildelt 80 MNOK fra Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse. Av disse midlene mottar Maskinlæringsgruppa ved UiT Norges arktiske universitet ei fireårig stilling som postdoktorstipendiat til arbeidet med å utvikle automatiserte analyser for kreftdiagnostisering.

dame ser i kamera

Forskere utvikler web-basert løsning som lar oppdrettere ligge et steg foran – for å forutsi mengden biomasse, og oppdrettslaksens vekst og helse.

gruppebilde

Mandag 1. april var seksti forskere fra de ni universitetene og forskningsinstitusjonene som har gått sammen om å starte NORA, samlet til kick-off!

gruppebilde

Kunstig intelligens er et fagområde som vil endre hvordan vi lever og arbeider i framtiden, og digitaliseringsminister Nikolai Astrup har nå varslet en nasjonal strategi for feltet. Dette arbeidet ønsker NORA velkommen. Forskning og utdanning er nøkkelen for at Norge skal kunne ligge i front av den internasjonale utviklingen som ligger foran oss!

woman pointing at a robot illustration

The 2019 Symposium of the Norwegian AI Society will take place from May 27 to May 28 at NTNU in Trondheim. The symposium aims at bringing together researchers and practitioners in the field of Artificial Intelligence from Norway and Scandinavia to present on-going work and discuss the future directions of AI.

people sitting around a table talking

A full-time position as Postdoctoral Research Fellowship under supervision of Associate Professor Kyrre Glette is available at the Department of Informatics, University of Oslo.

portrait

Chair of the Board, Pinar Heggernes, states that NORA could not have found a better CEO.

Norway’s minister of digitalization Nikolai Astrup will be present at NORA’s kick-off to have a dialogue on the government’s coming AI strategy.

gruppebilde

– Norge må bli en forkjemper for etisk riktig bruk av kunstig intelligens. Det var ett av rådene digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk til regjerningens nye strategi for kunstig intelligens da han besøkte Universitetet i Agder.

illustrasjon av hjerne og tanker

Hvordan kan mennesker og maskiner samarbeide for å fremme kollektiv og inkluderende intelligens? Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vil ha en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Det er bra, men er det vi trenger? Vår anbefaling er at Regjeringen utvikler en nasjonal strategi som er mye viktigere, nemlig en strategi for kollektiv og inkluderende intelligens?

foreleser på scenen

Rundt 300 nysgjerrige gjester sat benka i storsalen på Campus Grimstad da CAIR lanserte si internasjonale satsing House of CAIR torsdag 7. februar.

portrait picture

UiB researcher Saket Saurabh embarks on a new ERC funded project, aiming to revolutionise how we handle, utilise and compress Big Data.

gruppebilde

NORCE og Universitetet i Stavanger har signert avtale om partnerskap i nyopprettede NORA. Til sammen ni universiteter og forskningsinstitutter står sammen om en storstilt satsing som skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. 

mann sitter foran pc

Maskinlæring er den mest moderne formen for dataanalyse, og Universitetet i Tromsø har gjort seg bemerket på området. Santander Consumer Bank tok derfor initiativ til et samarbeid.

gruppebilde

Maskinlæringsgruppa ved Universitetet i Tromsø finner mønster og sammenhenger der andre bare ser en haug av usammenhengende data.

illustrasjon av helikopter og drone

Firmaet eSmart Systems og maskinlæringsgruppa ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø har fått finansiering til en nærings-ph.d. med midler fra Forskningsrådet. Dette er andre gang på kort tid at næringslivet på Østlandet henvender seg til Tromsø når de trenger kompetanse på maskinlæring.

optisk bilde fra satelitt

Institutt for fysikk og teknologi har fått finansiering fra Forskningsrådet til et prosjekt som skal sammenligne satellittbilder tatt med helt ulike instrumenter og oppdage endringer mellom dem.

illustration of a brain

Forskere fra fjern og nær samles i Tromsø 9.-10. januar når maskinlæringsgruppa ved Universitetet i Tromsø arrangerer den årlige «Northern Lights Deep Learning Workshop». Dyp læring (deep learning) er en helt sentral del innen forskning på kunstig intelligens.

person in front of a building

The PhD Research Fellow Per-Arne Andersen from the CAIR centre at the University of Agder won the award for best presentation at a Cambridge conference. 260 researchers of artificial intelligence from all over the world participated.

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, kommer til Universitetet i Bergen i forbindelse med lanseringen av universitetets nye forskningssenter CEDAS - Center for Data Science.