Webinar: Norge som KI-nasjon – hva skal til?

Fire sterke miljøer innen kunstig intelligens i Norge, NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), Norwegian Open AI Lab, DigitalNorway og Cluster for Applied AI, samarbeider om å akselerere utvikling og anvendelse av kunstig intelligens (KI) i Norge. Sammen dekker vi hele verdikjeden for KI – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering.

Det har gått ett år siden regjeringen la frem Norges første strategi for kunstig intelligens (KI). I den anledning ønsker vi å ta en fot i bakken for å diskutere hvordan Norge ligger an til å realisere målsetningene i strategien, og hvordan vi bør arbeide i årene som kommer. I webinaret vil vi sette fokus på konkrete tiltak som kan bidra til å gjøre Norge til en KI-nasjon.

Følge denne linken for å registrere deg til webinaret:

Registrering for webinar 

Innhold:
  • Den norske KI-strategien: Veien videre
  • Det norske KI-landskapet
  • Våre forslag til konkrete tiltak for å lykkes med KI
  • Panelsamtale
Publisert 21. des. 2020 01:02 - Sist endret 21. des. 2020 01:02